Tietosuoja - ehdot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

BREAK PRO TAUKOLIIKUNTASOVELLUS

Ergo Pro Oy / Break Pro Finland

Y-tunnus 2744833-1

Break Pro Oy

Y-tunnus 2841713-1

Osoite: Perkiönreuna 3B2, 01670 Vantaa, Suomi, Finland

Puhelin: +358 40 5068919

Sähköposti: info@breakpro.fi

Johdanto

Suomalaiset yhtiö Ergo Pro Oy ja Break Pro Oy (jatkossa ”Break Pro”) huolehtivat asianmukaisesta tietosuojasta niiden palveluita käyttäessäsi.

Sen vuoksi olemme määritelleet toimintatavat, joiden mukaisesti tietojasi käsitellään ja suojataan.

Break Pro toimii meille toimittamiesi henkilötietojen valvojana ja on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja Suomen lakien mukaisesti.

  1. Tietojen kerääminen

Ohjelman käyttöönoton yhteydessä, tallennamme sähköpostiosoitteesi ja julkisen IP-osoitteen.

Ohjelman ”full.msi” ja ”small.msi” asennustavoissa mitään tietoja ei kerätä.

2.1. Tietojen säilyttäminen

Sinulta keräämiämme tietoja säilytetään Euroopan talousalueella (“ETA”).

2.2 Tietojen käyttäminen

Kerättyä tietoa käytetään ohjelman käyttöoikeuden hallinnassa.

Sinua koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi tai niin kauan kuin laissa on määrätty.

  1. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille.

Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä ohjelman ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös nämä osapuolet ovat sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina.

Lisäksi luovutamme tietoja vain lain vaatimissa tilanteissa, kun tavoitteena on tutkia tai estää laitonta toimintaa.

  1. Tietojen suojaaminen

Käytämme viimeisintä käytössä olevaa salaustekniikkaa verkossa lähetettävien tietojen suojaamiseen.

Vain työntekijät, joiden tulee suorittaa tiettyä työtehtävää (esimerkiksi laskutus) voivat käyttää tietojasi. Tietokoneet/palvelimet, jotka sisältävät tunnistamisen mahdollistavia tietoja, säilytetään turvallisessa ympäristössä.

  1. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi (maksutta kerran vuodessa). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön asiakaspalveluun.

Jos tietosi ovat virheellisiä, puutteellisia tai turhia, voit pyytää tietojen korjaamista tai poistamista.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos tietosuojavelvoitteita ei noudateta. Voit ottaa meihin yhteyttä joko postitse osoitteella

Ergo Pro Oy / Break Pro Finland / Break Pro Oy
Perkiönreuna 3 B 2, 01670
Vantaa, Suomi – Finland
tai sähköpostitse osoitteella info@breakpro.fi tai
puhelimitse +358 40 5068919

  1. Suostumus

Käyttämällä sovellusta hyväksyt tietosuojakäytännön.

Henkilötietovastaava

Ergo Pro Oy / Break Pro Finland / Break Pro Oy
Janne Rajakallio
Perkiönreuna 3 B 2
01670 Vantaa
Finland
Gsm: +358 (0)40 506 8919
E-mail: info@breakpro.fi

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

App Storesta ja Google Play Storesta saatava Break Pro Taukoliikunta -sovellus ei ole myytävänä, vaan se lisensoidaan sinulle – eli saat siihen näiden sopimusehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Sovelluksen käyttölupa edellyttää, että olet ensin hyväksynyt tämän lisenssisopimuksen sinun ja Break Pro Oy:n välillä. Sovellusta kutsutaan jatkossa nimellä ”Lisensoitu Sovellus”. Break Pro Oy, jatkossa “Lisenssin antaja”, ei myönnä eikä voi myöntää näiden sopimusehtojen mukaisia käyttöoikeutta laajempia oikeuksia Lisensoituun Sovellukseen.

1. Lisenssin laajuus:

Lisenssinantaja myöntää sinulle ei-siirrettävän lisenssin käyttää Lisensoitua Sovellusta millä tahansa Apple–laitteella (iOS, macOS) ja Android – tai Windows -käyttöjärjestelmää käyttävällä laitteella, jonka omistaja tai haltija olet ja muuhun kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Tämän lisenssisopimuksen säännöt koskevat mitä tahansa sisältöä tai palveluita, jotka kuuluvat Lisensoituun Sovellukseen, sekä lisensoijan toimittamia päivityksiä, jotka korvaavat tai täydentävät alkuperäistä Lisensoitua Sovellusta. Et saa jakaa Lisensoitua Sovellusta, etkä tehdä/muokata sitä saataville verkon yli, jossa sitä voidaan käyttää useiden laitteiden kanssa samanaikaisesti. Et saa siirtää, jakaa tai alilisensoida Lisensoitua Sovellusta ja mikäli myyt laitteesi kolmannelle osapuolelle, sinun on poistettava Lisensoitu Sovellus laitteelta ennen myyntiä. Et saa kopioida (paitsi tämän käyttöoikeuden mukaan), purkaa, yrittää saada lähdekoodia, muokata tai luoda Lisensoidun Sovelluksen johdannaistyötä, päivityksiä tai niiden osia (paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin mikä tahansa edellä mainittu rajoitus on sovellettavassa laissa kielletty).

2. Suostumus tietojen käyttöön:

Hyväksyt, että Lisenssin antaja voi kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja —sisältäen, mutta ei rajoittuen, tekniset tiedot laitteesta, järjestelmästä ja sovellusohjelmistosta sekä oheislaitteista— jotka kerätään määräajoin helpottamaan ohjelmistopäivitysten tarjoamista, tuotetukea ja muita palveluita (jos sellaisia on), jotka liittyvät Lisensoituun Sovellukseen. Lisenssinantaja voi käyttää näitä tietoja parantaakseen tuotteitaan, tarjotakseen sinulle palveluita tai teknologiaa, kunhan tiedot ovat muodossa, josta sinua ei tunnista henkilökohtaisesti.

3. Tämä lisenssisopimus on voimassa, kunnes sinä tai Lisenssin antaja irtisanoo sen. Käyttöoikeutesi päättyy automaattisesti, mikäli et noudata sen ehtoja.

4. Ei takuuta: Tunnustat ja hyväksyt, että Lisensoidun Sovelluksen käyttö on omalla vastuullasi. Sovellettavan lainsäädännön sallimissa määrin, lisensoitu sovellus ja lisensoidun sovelluksen mukana toimitettavat palvelut toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”sellaisenaan kuin saatavissa”, virheineen ja ilman minkäänlaista takuuta. Lisenssin antaja siten kiistää kaikki takuut ja ehdot koskien Lisensoitua Sovellusta tai mitään palveluita, joko nimenomaista, implisiittistä tai lakisääteistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen oletetut takuut ja/tai ehdot kaupallisesta hyödynnettävyydestä, tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tarkkuudesta ja kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta. Lisenssin antajan tai sen valtuutetun edustajan antamista suullisista tai kirjallisista tiedoista tai neuvoista ei saa luoda takuuta. Mikäli lisensoidun sovelluksen tai palvelujen käyttö osoittautuu vialliseksi tai puutteelliseksi, vastaat itse kaikista tarvittavista huolto- ja korjauskustannuksista. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita implisiittisen takuun tai rajoitusten rajoittamista kuluttajan sovellettaviin lakisääteisiin oikeuksiin, joten edellä mainittu poissulkeminen tai rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Vastuun rajoitus.

Siinä määrin kuin laissa ei ole kielletty, Lisenssin antaja ei ole missään tapauksessa vastuussa henkilövahingoista tai mistään satunnaisista, erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta vahingot, jotka johtuvat voittojen menetyksestä, tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai muista kaupallisista vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat ja jotka liittyvät Lisensoidun sovelluksen käyttämiseen tai kykenemättömyyteen käyttää sitä, riippumatta vastuun teoriasta (sopimus, vahingon korvaus tai muu) ja vaikka Lisenssin antajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joillakin käyttöalueilla ei sallita vastuun rajoittamista henkilövahinkoihin tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen varalta, joten tämä rajoitus ei välttämättä koske sinua. Missään tapauksessa Lisenssin antajan kokonaisvastuu kaikista vahingoista (muutoin kuin henkilövahinkoihin liittyvässä lainsäädännössä edellytetään) ei voi ylittää 60 euron summaa. Edellä mainitut rajoitukset pätevät, vaikka edellä mainittu korjaustoimenpide ei vastaisikaan tarkoitustaan.

6. Lisenssin antaja pidättää oikeuden muuttaa tämän lisenssisopimuksen ehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Lisenssin antaja pyrkii aina ilmoittamaan etukäteen lisenssisopimuksen ehtojen muutoksista.

7. Näihin lisenssisopimuksen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia aina kun se voimassa olevan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

BREAK PRO TAUKOLIIKUNTA TOIMITUSEHDOT – KULUTTAJA-ASIAKKAAT

13.11.2019

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka asiakas (jäljempänä ”sinä”) tekee Break Pro Oy:ltä, (Y-tunnus 2841713-1). Näitä ehtoja sovelletaan myös BREAK PRO Taukoliikuntaohjelman ilmaisen kokeilujakson aloittamiseen sekä halutessasi jatkaa ohjelman käyttöä maksullisena ilmaisen kokeilujakson jälkeen. BREAK PRO Taukoliikuntaohjelman käytön voit aloittaa Break Pro Oy:n verkkosivuilta www.breakpro.fi/lataa, App Storesta sekä Google Play Storesta.

BREAK PRO on Taukoliikuntasovellus, joka on saatavilla seuraaville käyttöjärjestelmille: Windows 7, 8.1. ja 10, Android, iOS ja macOS (Mojave 10.14 ->). Minimivaatimuksina ovat Android versio 7.0 ja iOS versio 11.0.

BREAK PRO Taukoliikuntaohjelma on huippufysioterapeuttien suunnittelema työkalu työn tauottamiseen, ergonomian parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. BREAK PRO muistuttaa sinua asettaminasi aikaväleinä tai kellonaikoina taukoliikunnasta. Aurinkoisissa kauniissa suomalaisissa rantamaisemissa kuvatut taukoliikuntavideot ohjaavat sinulle virkistävää taukoliikuntaa.

BREAK PRO:n taukoliikuntavideot latautuvat ensimmäisellä katselukerralla verkon yli ja siten ohjelman käyttöä varten laitteessa tulee olla toimiva verkkoyhteys. Kun videot ovat latautuneet laitteelle, ei verkkoyhteyttä jatkossa tarvita.

Käyttämällä palvelua tai tekemällä tilauksen hyväksyt tässä esitetyt Toimitusehdot, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja Tietosuojakäytännön. Varmista ennen palvelun käyttöönottoa, että olet lukenut ja ymmärtänyt ehdot.

Ohjelman käytön voi aloittaa aikuinen tai alle 18 vuotias henkilö huoltajan suostumuksella. Käytön edellytyksenä on, että täysi-ikäinen huoltaja hyväksyy em. ehdot ennen käytön aloittamista. Tilauksen voi tehdä vain vähintään 18-vuotias henkilö, joka on täysivaltainen.

Pidätämme oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Tilaukseen sovelletaan ehtoja, jotka näkyvät Break Pro: n verkkosivuilla ja verkkokaupassa tilauksen tekemisen hetkellä.

2. Ilmainen kokeilujakso ilman sitoumuksia

Ennen varsinaista ostopäätöstä sinulla on mahdollisuus ottaa ohjelma veloituksetta 14 päivän ajaksi ilman sitoutumista käyttöösi.

Break Pro Oy myöntää oikeuden ilmaiseen kokeiluun ja voi rajoittaa ilmaisen kokeilun käyttöä väärinkäytön estämiseksi. Pidätämme oikeuden keskeyttää ilmaisen kokeilun, jos ilmenee, että et ole oikeutettu ilmaiseen kokeiluun. Esimerkiksi jos sinulla on tai on äskettäin (esim. viimeisen 12 kk sisään) ollut BREAK PRO ilmainen kokeilu, et ole oikeutettu ilmaiseen kokeiluun.

Voit aloittaa ilmaisen kokeilujakson verkkosivultamme www.breakpro.fi, Applen App Storesta tai Google Play Storesta. Kirjaudu ohjelmaan sähköpostiosoitteellasi ja syötä avoimeen kenttään sähköpostiisi saapunut Aktivointikoodi. Syötä Aktivointikoodi aktivointikenttään samaan kohtaan, johon aikaisemmin syötit sähköpostiosoitteesi. Jos sähköpostia ei löydy, tarkista onko se mennyt Roskapostilaatikkoon. Oikean aktivointikoodin syötön jälkeen ohjelma on käyttövalmis.

Ohjelman ajastusominaisuuden toiminnan mahdollistamiseksi: Kun laitteesi kysyy, sallitko että BREAK PRO lähettää sinulle ilmoituksia, valitse ”Salli”, jolloin ohjelma muistuttaa sinua taukoliikunnasta. Ilmoituksia voit myöhemmin muuttaa laitteen Asetuksissa.

Muistutamme sinua sähköpostiviesteillä ilmaisen kokeilujakson aikana. Koekäytön alussa saat ilmoituksen koekäyttöjakson alkamisesta. Jos et halua koekäytön jälkeen siirtyä käyttämään ohjelmaa maksullisesti, sinun tulee vain poistaa ohjelma laitteeltasi.

3. Hinta

Ilmaisen kokeilujakson päättyessä haluat toivottavasti jatkaa BREAK PRO Taukoliikuntaohjelman käyttöä maksullisena ohjelmaversiona.

Hinta vaihtelee tilausjakson keston mukaan ja se ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Tilaamalla ohjelman, voit asentaa ohjelman viidelle henkilökohtaisessa käytössäsi olevalle laitteelle.

Jos asennat ohjelman vain yhdelle laitteelle, sillä ei ole vaikutusta hintaan alentavasti.

4. Tilaaminen / sopimuksen solmiminen

Jatkaaksesi ohjelman käyttöä maksullisena sinun tulee tehdä osto AppStoressa tai Google Play Storessa ja valita haluamasi maksutapa. App Storen ja Google Play Storen kautta tehtävissä ostoissa ovat käytettävissä kaikki kyseisten kauppojen maksutavat. Tehtyäsi oston App Storessa tai Google Play Storessa, voit asentaa ohjelman samalla lisenssioikeudella myös tietokoneellesi (Windows, macOS).

Tämän jälkeen ohjelman tilaus jatkuu ja veloitetaan tilauskausittain.

5. Tilausjakson pituus

Ohjelman tilaus jatkuu tilauskausi kerrallaan. Veloitus tapahtuu tilauskauden alussa valitsemaasi maksutapaa käyttäen kalenteripäivänä, joka vastaa maksullisen lisenssiaikasi alkamispäivää. Maksupäivä saattaa muuttua, jos esimerkiksi valitsemasi maksutavan käyttö epäonnistuu tai maksullinen lisenssiaikasi alkaa kalenteripäivänä, jota ei ole kaikissa kuukausissa.

6. Uuden tilausjakson keskeyttämisestä ja peruuttamisesta

Voit milloin tahansa kuluvalla tilausjaksolla keskeyttää uuden tilausjakson alkamisen ja sinulla on käyttöoikeus kuluvan tilausjakson loppuun asti. Muussa tapauksessa uusi tilausjakso alkaa automaattisesti edellisen päättyessä. Sinulla ei ole oikeutta peruuttaa kuluvaa tilausjaksoa antaessasi ennakkosuostumuksen ohjelman käyttöoikeuden välittömään alkamiseen tilausta tehdessäsi. Lainsäädännön sallimissa rajoissa maksuja ei palauteta, eikä osittain käytettyjä lisenssikuukausia tai käyttämättä jätettyä ohjelmaa hyvitetä.

Tilaus uusitaan automaattisesti, ellei sitä peruuteta vähintään 24 tuntia ennen kuluvan tilausjakson päättymistä. Uuden tilausjakson peruutuksen voit tehdä laitteesi Asetuksista kohdasta Tilaukset.

7. Muut ehdot

Näiden toimitusehtojen lisäksi noudatetaan Loppukäyttäjän lisenssisopimusta, joka on nähtävissä verkkosivuillamme.

Ottaaksesi BREAK PRO Taukoliikuntaohjelman käyttöösi sinun tulee hyväksyä myös Tietosuojakäytäntömme, joka on nähtävissä verkkosivuillamme.

8. Asiakaspalvelu

Palvelemme sinua mielellämme osoitteessa info@breakpro.fi

9. Sovellettava laki ja riitatilanteet

Suomen laki. Mahdollisissa riitatilanteissa lisätietoa http://www.kuluttajariita.fi/fi/

10. Yritystiedot

Break Pro Oy

Perkiönreuna 3 B 2

01670 Vantaa

Suomi

Y-tunnus 2841713-1

ALV-nro: FI28417131

Yhteystiedot: Break Pro Oy

Sähköposti: info@breakpro.fi

Puhelin: +358405068919

BREAK PRO TAUKOLIIKUNTA – YLEISET TOIMITUSEHDOT

25.5.2020

Nämä yleiset toimitusehdot (jäljempänä Toimitusehdot) määrittelevät ne ehdot, joilla Ergo Pro Oy aputoiminimellä Break Pro Finland (jäljempänä Breakpro), toimittaa ja/tai myy sekä toimituksen vastaanottaja (jäljempänä Asiakas) vastaanottaa ja/tai ostaa toimituksen kohteena olevan käyttöoikeuden Breakpron kehittämään taukoliikuntaa ohjaavaan ohjelmistoon 3.4 ja tuleviin versioihin (jäljempänä Taukoliikuntaohjelma). Ohjelmisto on käytettävissä Windows, MacOS, Android ja iOS käyttöjärjestelmissä.

1 Käyttöoikeuden sisältö

1.1 Taukoliikuntaohjelman käyttöoikeuden sisältö voidaan määritellä tarkemmin Asiakkaalle annettavassa tarjouksessa (jäljempänä Tarjous) tai tehtävässä sopimuksessa tms. (jäljempänä Sopimus), jonka liitteenä Toimitusehdot ovat. Asiakas vastaa siitä, että sen henkilöstö soveltuvin osin sitoutuu Toimitusehtoihin ja mahdollisiin Tarjouksessa ja Sopimuksessa oleviin ehtoihin ja velvollisuuksiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä edelleen tai muuten levittää Taukoliikuntaohjelman käyttöoikeuttaan.

1.2 Taukoliikuntaohjelmaan myönnettävän käyttöoikeuden kulloinkin voimassa olevan hinnaston hinnat (jäljempänä Käyttökorvaus) ovat verottomia. Käyttökorvaukseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Käyttökorvaus voidaan määritellä tarkemmin Sopimuksessa tai Tarjouksessa.

1.3 Taukoliikuntaohjelman toimituspäivä Asiakkaalle (jäljempänä Toimituspäivä) voidaan määritellä Sopimuksessa tai Tarjouksessa. Jos muuta ei Sopimuksessa tai Tarjouksessa ilmene, on Toimituspäivä Asiakkaan vastaanottaessa tilaamansa Taukoliikuntaohjelman asennusmedian ja/tai Taukoliikuntaohjelman käyttöönottoon tarvittavat tiedot.

1.4 Asiakas sitoutuu tahollaan Taukoliikuntaohjelman osalta sovittuihin käyttäjämääriin ja Käyttökorvaus määräytyy käyttäjämäärän perusteella, jos muusta ei ole sovittu. Asiakkaalla on oikeus asentaa ja määritellä Taukoliikuntaohjelman käyttäminen niin monen käyttäjän tarpeisiin kuin on erikseen Tarjouksessa tai Sopimuksessa sovittu.

1.5 Asiakas ei saa asentaa tai käyttää Taukoliikuntaohjelmaa Toimitusehtojen, Sopimuksen tai Tarjouksen vastaisesti.

1.6 Jos Tarjouksen tai Sopimuksen perusteella ei muuta sovita, on Taukoliikuntaohjelman käyttöoikeus voimassa toistaiseksi. Sopijapuolet voivat irtisanoa Taukoliikuntaohjelman käyttöoikeuden päättymään kuukautta ennen kulloistakin seuraavan laskutuskauden alkua.

1.7 Toimitusehtoja ei sovelleta Breakpron mahdollisesti tarjoamiin muihin palveluihin tai tuotteisiin. Niiden toimitus- ja käyttöehdoista sovitaan erikseen.

2 Toimituksen ehdot

2.1 Asiakas maksaa Käyttökorvausta Breakpron voimassa olevan hinnaston mukaisesti kunkin laskutuskauden alussa lähetettävään laskuun perustuen kolmenkymmenen päivän (30 pv) kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Sopimuksella tai Tarjouksella toisin sovita.

2.2 Käyttökorvaus maksetaan Breakpron tilille IBAN: FI34 1400 3000 1374 04

BIC/SWIFT NDEAFIHH.

2.3 Breakpro pidättää oikeuden rajoittaa tai kieltää Taukoliikuntaohjelman käytön Käyttökorvauksen tai osan siitä ollessa erääntynyt ja maksamatta.

2.4 Käyttökorvauksen maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle vuosittaista viivästyskorkoa kahdeksan prosenttia (8 %). Jos maksua joudutaan perimään, vastaa Asiakas myös kohtuullisista perimiskuluista.

2.5 Breakpro toimittaa Taukoliikuntaohjelman käyttöoikeuden sellaisenaan, jolloin Taukoliikuntaohjelman moitteettomuuteen tai hyväksymiseen ei voi vaikuttaa esimerkiksi se, ettei sille löydy sopivaa käyttötarkoitusta.

2.6 Asiakas vastaa Taukoliikuntaohjelman asentamisesta ja käyttöönotosta edellyttävistä toimenpiteistä.

3 Lisäkustannukset

3.1 Breakpro voi periä Asiakkaalta Käyttökorvauksen lisäksi Toimituspäivän jälkeen sille aiheutuneen työn ja/tai kulujen johdosta voimassa olevan hinnastonsa mukaan palkkiota ja korvausta esim. Asiakkaan tilaamasta Taukoliikuntaohjelman käyttöön tai sen asentamiseen liittyvästä konsultoinnista riippumatta mistä syystä Asiakas tilaa Breakprolta työtä. Tällaisista lisätöistä on kuitenkin sovittava aina erikseen ja niihin on oltava Asiakkaan suostumus.

3.2 Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista laitteistoista, ohjelmistoista ja niiden yhteensopivuudesta, joita vaaditaan ja ovat edellytyksenä Taukoliikuntaohjelman käyttämiseen.

4 Tekijänoikeudet

4.1 Breakpro ei luovuta Asiakkaalle tekijän- tai muita immateriaalioikeuksiaan Taukoliikuntaohjelman mihinkään osa-alueeseen eikä sen sisältämään aineistoon, kuten video-, tai valokuviin, grafiikkaan, tavaramerkkeihin ohje- ja ylläpitodokumentteihin, Taukoliikuntaohjelman sisältämään teknologiaan kuten ohjelmointikielestä koostuvaan ohjelmaan.

4.2 Asiakas sitoutuu siihen, että se ei ilman Breakpron etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tee muutoksia, korjauksia tai lisäyksiä Taukoliikuntaohjelmaan, vuokraa tai levitä sitä kolmansille tai anna edelleen levitettäväksi, tee tai teetä siitä tai sen osista kopioita. Taukoliikuntaohjelman toimintaan liittyvät toimenpiteet, koodin kopioiminen tai muodon kääntäminen laajemmin kuin mitä tekijänoikeuslain mukaan on sallittava ei ole sallittua. Asiakas sitoutuu käyttöoikeuden lakattua hävittämään ilman aiheetonta viivytystä kaikki hallussaan olevat mahdolliset kopiot Taukoliikuntaohjelmaan tai sen osiin liittyen. Mikäli Asiakkaalla on edellä mainittuihin seikkoihin tai muuhun Toimitusehtojen sisältöön muutostoiveita tai kysymyksiä, sitoutuu se hyvissä ajoin olemaan niistä yhteydessä Breakprohon.

4.3 Jos Taukoliikuntaohjelmaa muokataan Asiakkaan ja Breakpron kesken sovitusti Asiakkaan omilla kuva- ja/tai tekstimateriaaleilla, kuuluvat Asiakkaalle kaikki oikeudet niihin eivätkä ne siirry Breakprolle.

4.4 Taukoliikuntaohjelmassa käytetään myös kolmannen osapuolen omistamaa materiaalia esimerkiksi kolmannelta lisensoitua äänimateriaalia. Asiakkaalle luovutetaan niihinkin liittyen vain Toimitusehtojen mukaiset käyttöoikeudet, jotka Breakpro voi omien oikeuksiensa puitteissa luovuttaa.

5 Vahingon ja virheiden korjaamisesta

5.1 Breakpro ei vastaa Taukoliikuntaohjelman tai sen osien käyttämisen yhteydessä siitä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Välittömistä vahingoista se vastaa vain, jos vahinko on johtunut Breakpron tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Breakpro ei vastaa Asiakkaan omiin järjestelmiin tai laitteisiin liittyvistä ongelmista.

5.2 Breakpro ei myönnä Taukoliikuntaohjelmalle takuuta eikä erillistä ylläpitopalvelua, ellei kirjallisesti ennen Toimituspäivää toisin sovita. Breakpro vastaa Taukoliikuntaohjelman toimivuudesta. Breakprolla on velvollisuus korjata mahdolliset viat tai puutteet ohjelmistossa viivettä sellaisten ilmaantuessa.

5.3 Vaaranvastuu Taukoliikuntaohjelmasta siirtyy Asiakkaalle Toimituspäivänä.

6 Salassapito

6.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot, tiedot ja liikesalaisuudet, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä.

7 Muut ehdot

7.1 Toimitusehtoja ei sellaisenaan voida pitää tarjouksena.

7.2 Breakprolla on oikeus siirtää Sopimus tai Tarjoukseen perustuva sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Muuten sopimuksia ei saa siirtää kolmannelle ilman molemman sopijapuolen kirjallista suostumusta.

7.3 Breakpro ei vastaa mistään henkilövahingoista, kivuista tai vammoista. Taukoliikuntaohjelman liikkeet ovat ammattilaisten suunnittelemia ja soveltuvat terveille henkilöille.

7.4 Breakprolla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssikäytössä ja markkinointimateriaaleissaan.

7.5 Breakpro tai Asiakas eivät vastaa Toimitusehtojen, Tarjouksen tai Sopimuksen mukaisen velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, jos laiminlyönnin syynä on ylivoimainen este (force majeure), joka estää tai viivästyttää suorituksen ja on sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Toimitusehtojen tai muuten sovittujen velvoitteiden täyttämisaikaa jatketaan, kunnes sanottujen olosuhteiden vaikutukset ovat lakanneet.

7.6 Mikäli Toimitusehdot, Tarjous tai Sopimus ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti Sopimusta, toissijaisesti Tarjousta ja kolmantena Toimitusehtoja.

7.7 Toimitusehdoissa, Tarjouksessa ja Sopimuksessa noudatetaan Suomen lakia. Näistä aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan erimielisyydet Vantaan käräjäoikeudessa.

7.8 BREAK PRO Taukoliikuntaohjelman Yleiset Toimitusehdot tulevat voimaan 25.5.2020 ja niitä sovelletaan Taukoliikuntaohjelman version 3.4 ja sitä seuraavien versioiden toimituksiin. Breakpro pidättää itsellään oikeuden purkaa tai korvata Toimitusehdot sekä irtisanoa Sopimus ja/tai Tarjous välittömin vaikutuksin, jos se on välttämätöntä ja sopimussuhteen jatkamisesta aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta vaivaa.

Ergo Pro Oy, aputoiminimellä Break Pro Finland, kotipaikka: Vantaa, Osoite: Perkiönreuna 3 B 2, 01670 Vantaa, Y-tunnus: 2744833-1, ALV rek.